Serwis Zamówienia 2.0 objął patronatem medialnym konferencję - Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych
Zapraszamy na konferencję pt. „CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE”, organizowaną przez Grupę Doradczą KZP, która odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie. Podczas konferencji zostanie przedstawiona analiza zagadnień uwzględniająca różne punkty widzenia. Prelegentami będą bowiem przedstawiciele UZP, UOKiK, NIK, Fundacji Batorego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także przedstawiciele międzynarodowych, niezależnych organizacji: Transparency International i DIGIWHIST.
2017-05-11, 07:59

W świetle doniesień UOKiK z okresu ostatnich kilku miesięcy o wynikach kontroli postępowań przetargowych ewidentnym jest, że problem czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publiczny nie jest teoretyczny, lecz realny. Wierzymy, że organizowana konferencja będzie miała istotny wpływ na podniesienie świadomości zarówno zamawiających jak i wykonawców, w zakresie identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji i sposobów ich zwalczania. Misja edukacyjna ma tym większe znaczenie, że charakter odstraszający kar jest niewystarczająco skuteczny, z uwagi na rzadkie ich zasądzanie, co jest spowodowane trudnościami w wykrywaniu i udowodnieniu zaistnienia zmów.

Pierwszym celem edukacyjnym jest należyte wyeksponowanie wagi etyki w zamówieniach publicznych, stanowczego rozgraniczenia zachowań, które mieszczą się w granicach prawa i etyki od tych, które prawo łamią. Jednakże, nawet jeżeli etyka zawodowa uczestników zamówień publicznych będzie na wysokim, stabilnym poziomie, to należy zakładać, że istnieją słabsze ogniwa, tj. jednostki podatne na korupcję. Zatem, drugim celem edukacyjnym jest wyposażenie uczciwych uczestników procedury wydatkowania środków publicznych w wiedzę i praktyczne narzędzia, pozwalające na szybką i skuteczną identyfikację czynów nieuczciwej konkurencji. Nauczymy Państwa, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać takim patologiom systemu zamówień publicznych i jak skutecznie przerywać nieuczciwe praktyki przetargowe.

Jednym z tematów konferencji będzie prezentacja wytworzonego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego narzędzia do monitorowania ryzyka nadużyć: Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych. Narzędzie oraz raporty z wykorzystaniem danych powstałych dzięki barometrowi przedstawi dr Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj lub w załączniku do wpisu.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Markowski
Właściciel
ZP20 Piotr Markowski
733644002
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy